Dirección e docencia do curso da EGAP: Análise de políticas públicas e eficacia na administración

Curso da EGAP: Análise de políticas públicas e eficacia na administración.

Escola Galega de Administración Pública. Novembro-decembro 2010

Dirección e docencia: Eduardo Rego e Xaime Subiela

Programa: Deseño e formulación de políticas públicas. Os actores do proceso. Modelos de adopción de decisións.
Implementación. Avaliación, remate e retroalimentación do proceso.

Destinatarios/as: Persoal dos grupos A e B, e I e II da Administración da Xunta de Galicia.

Programa aquí.

Advertisements