Coordinador-técnico da análise e os traballos de investigación asociados á Reflexión estratéxica sobre a cultura galega, Consello da Cultura Galega. 2010-2011.

Responsable da investigación para analizar a integración da Cidade da Cultura coa cidade de Santiago, A cidade intuída, Concello de Santiago. 2011.

Coordinador xeral do Informe Galicia 2010 da revista Tempos Novos, que reúne unha serie de traballos de análise en Ciencias Sociais sobre temas clave da sociedade galega.

Asesor-técnico da investigación do primeiro Informe de estatísticas e indicadores culturais en Galicia-2006. Observatorio da Cultura Galega – Consello da Cultura Galega.

Co-redactor do Diagnóstico da estructura social.Plan estratéxico da cidade de Santiago de Compostela, Cidadania por encargo do Instituto de Desenvolvemento Económico de Galicia(IDEGA)-USC. 2002.

Técnico de investigación de diversos Informes de avaliación de Plans de Formación dos traballadores públicos. CIG-Administración 1999-2006; EGAP 2002; Deputación de Lugo 2003-2006.

Director da avaliación da política lingüística en Galicia publicada no primeiro volume do Informe do Consello de Cultura Galega: O proceso de normalización lingüística do idioma galego 1980-2000. Política lingüística: Análise e perspectivas, Cidadania – Consello da Cultura Galega. 2000-2002.

Investigador principal do estudo: Imagenes y realidad del consumo de drogas de diseño entre los universitarios de Madrid y Galicia (1999) Colegio Nacional de Doctores y licenciados en Ciencias Políticas y Sociología para o Plan Nacional sobre Drogas. [descargable a publicación: JuventudDrogodependencias]

Advertisements