Responsable da asistencia técnica de asesoramento á planificación e apoio a implementación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia. 2006.

Presidente da Comisión Sociedade para a elaboración do Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado polo Parlamento de Galicia en 2004, por encargo da Dirección Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia. 2004.

Director técnico do proceso de elaboración do Plan de Normalización Lingüística de Ferrol por encargo do Concello de Ferrol. 2002 e 2003.

Director técncico do proceso de elaboración do Plan de Normalización Lingüística de Santiago por encargo da Concellería de Normalización Lingüística. Concello de Santiago. 2001 e 2002.

Director da investigación Política lingüística: Análise e perspectiva, primeiro volume do Informe do Consello de Cultura Galega: O proceso de normalización lingüística do idioma galego 1980-2000. Elaborado entre 2000-2002.

Advertisements