Autor ou director das seguintes publicacións, que se poden descargar clicando no título:

FJuanadeVegaSubiela Pérez, Xaime: “O malestar na democracia en Galicia”, en Beramendi, Justo (coor.) (2015): O malestar da democracia, Publicacións da Cátedra Juana de Vega, Servizo de publicacións da USC. Santiago de Compostela. Ver entrada

Portada ParaQGz?Autor do libro Para que nos serve Galiza?, gañador da XII edición do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio en decembro de 2012, e publicado por Galaxia en xaneiro de 2014. Ver entrada.

reflexion_estratexicaCoordinador técnico da Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega, Consello da Cultura Galega. 2010-2011. Elaborado baixo a dierección de: Ramón Villares (presidente), Xosé López (coordinador xeral), Ramón Máiz, Víctor Freixanes, Henrique Monteagudo, Rosario Álvarez, Francisco Campos, Xulio Rios

Coordinador xeral do Informe Galicia 2010. Tempos Novos. Economía, Emprego, Territorio, Innovación Benestar, Política, Comunicación, Lingua, Cultura, Mundo, Crónica.
Autor do artigo: “A lingua galega alarmas e esperanzas”

logo-participacion-cidada-Ferrol Coordinador do Glosario de termos sobre democracia. Concello de Ferrol, Regulamento de participación cidadá. 2009.

Publicacións“As razóns da lingua galega” en Grial, Revista Galega de Cultura, nº 179,            O idioma cara ao futuro. Lingua, sociedade e política.                               Novembro 2008.

estrateixo1“A participación social na construción do territorio”, Ana Lorenzo, Jorge Fente, Lois García, Rosa Muñiz e Xaime Subiela, en Segundos Estudos Estratéxicos do Eixo Atlántico, Xosé M. Souto, Xan Bouzada, Antonio Figueiredo (Coords). Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. 2004

Política lingüística: Análise e perspectivas. O proceso de normalización lingüística do idioma galego 1980-2000. Cidadania- Consello da Cultura Galega (descarga aquí).

NL_Xerais“Política lingüística en Galicia”, en A normalización lingüística a debate, Henrique Monteagudo, Socorro García Conde, Hector López de Castro Ruíz e Xaime Subiela Edicións Xerais. 2002.

Outros datos de intereseGuía de saídas profesionais da Ciencia Política e a Socioloxía.  Colexio de politólogos/as sociólogos/as de Galicia (2001).

“Las políticas comunitarias y la Administración local”, en Las Administraciones Públicas y sus nuevas técnicas de gestión. Escuela de negocios de Galicia. 1ª ed. 1999, 2ª ed. 2001.

Outros datos de intereseImagenes y realidad del consumo de drogas de diseño entre los universitarios de Madrid y Galicia (1999) Colegio Nacional de Doctores y licenciados en Ciencias Políticas y Sociología para o Plan Nacional sobre Drogas. Investigador principal. [descargable a publicación: JuventudDrogodependencias]

Advertisements